Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα του ασφαλιστικού ταμείου Τ.Σ.Α.Υ στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι ασφαλισμένοι και να λάβουν τη βεβαίωση για την εφορία.

AMKA
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ(3 Πρώτα Κεφαλαία Ελληνικά Γράμματα)
Επιστροφή στο επίσημο site του Τ.Σ.Α.Υ
Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ.185/9/15/23-9-2015 της ∆Ε/ΕΤΑΑ-ΤΥ στο Τµήµα Εσόδων λόγω φόρτου εργασίας είναι δυνατή η τηλεφωνική συναλλαγή καθηµερινά από 7.30 έως 9.00 π.µ και από 14.00 έως 15.00 µ.µ. στα παρακάτω τηλέφωνα:
Τηλεφωνικό κέντρο 2108816911-17
Τηλέφωνο Προϊστάµενου 2108832973
Πληροφορίες για ελεύθερους επαγγελµατίες ( εισφορές, δάνεια, ρυθµισµένες οφειλές, οικονοµικός έλεγχος συνταξιοδοτικών φακέλων, δάνεια υγειονοµικών) 2108229328
2108819188
Πληροφορίες για εργοδότες (αιτήσεις για οικονοµικό έλεγχο αποδοθεισών εισφορών από εργοδότες) 2108832751
Πληροφορίες για ∆ηµόσιο Έσοδο (Βεβαιωµένες οφειλές) 2108814440