ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) και να υποβάλουν την αίτηση τους για την κατασκηνωτική περίοδο 2018.

Α.Μ.Κ.Α. Άμεσα Ασφαλισμένου Γονέα


Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ