graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
Ξέχασες τον κωδικό;
 
Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

08/03/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008

Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΣ
Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των ΚΕΣ  για οποιοδήποτε μήνα οφείλουν μέχρι σήμερα και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του λογαριασμού του Εργοδότη μέχρι
30/4/2012.

Προσοχή! Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών (δείτε τη σχετική εγκύκλιο http://www.tsay.gr/Documents2/egkuklios.pdf ). Κατά συνέπεια, κάθε εκπρόθεσμη υποβολή ή και εκπρόθεσμη εξόφληση επιβαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κάθε φορά. Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των ΚΕΣ μέσω διαδικτύου, τα οποία αφορούν στη διαδικασία εγγραφής των εργοδοτών και ορθής χρήσης των δυνατοτήτων/ επιλογών του συστήματος, σας γνωρίζουμε ότι στις Καταστάσεις Δεκεμβρίου 2011, ΔΧ 2011, Ιανουαρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2012 δε θα επιβληθούν οι επιβαρύνσεις του άρθρου 57 του Ν.3996/2011 μέχρι 30/4/2012.

 

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ :

1.     Όπως είναι ήδη γνωστό, όταν υποβάλλετε μια Κατάσταση Εισφορών & Συνεισφορών ηλεκτρονικά, ανάλογα με την Ημερομηνία Υποβολής (και Πρωτοκόλλησης) σας δίνεται από το σύστημα Μοναδικός Κωδικός Συναλλαγής (ΜΚΣ), με Προθεσμία Πληρωμής μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα για τους Εργοδότες με Νομική Μορφή ΝΠΙΔ και μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα για τους Εργοδότες με Νομική Μορφή Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο)/ ΝΠΔΔ/ ΕΣΥ.

Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία πληρωμής, ο ΜΚΣ ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για την εξόφληση των ΚΕΣ. Θα εκδοθεί νέος ΜΚΣ από το σύστημα μέσα στο πρώτο 10ήμερο  του επόμενου μήνα από την τελευταία Προθεσμία Πληρωμής, με νέα Προθεσμία Πληρωμής μέχρι το τέλος του νέου τρέχοντος ή μεθεπόμενου μήνα (ανάλογα με την κατηγορία Εργοδότη).

 

Η παραπάνω διαδικασία άμεσης έκδοσης νέου ΜΚΣ μέσα στο πρώτο 10ήμερο ενεργοποιείται από σήμερα. Κατά συνέπεια, όσοι Εργοδότες αναμένουν νέο κωδικό (ΜΚΣ), να επισκεφθούν το ηλεκτρονικό σύστημα μετά τις 10 του μήνα, όπου θα έχει αποδοθεί ο νέος ΜΚΣ. Εάν δεν τους έχει αποδοθεί, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη ΜΟΔΙΣ (τηλ. 2130094951, 2130094801).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε περίπτωση που κατά την είσοδό σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, η Νομική Μορφή δεν αναγράφεται σωστά (εμφανίζεται σε γκρι φόντο στο πάνω μέρος της οθόνης), αποστείλετε Απογραφικό Δελτίο μεταβολής Εργοδότη με fax στη ΜΟΔΙΣ (fax. 2130097025), πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε υποβολή ΚΕΣ.

 

2.    Προς το παρόν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/4/2012, δεν είναι απαραίτητο να έχετε εξοφλήσει τις εισφορές προηγούμενων μηνών, προκειμένου να υποβάλλετε και εξοφλήσετε τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

 

3.    Για τον τρόπο υποβολής των διαθέσιμων Τύπων Καταστάσεων συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης (Ενότητα 3.1), που είναι αναρτημένο στο web site http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=2169&nt=18&lang=1. Ο κανόνας είναι: Αρχικά, υποβάλλετε ηλεκτρονικά έναν από τους Βασικούς Τύπους Καταστάσεων (01 – Τακτική Μισθοδοσία Περιόδου, 02 – Δώρο Χριστουγέννων, 03 – Δώρο Πάσχα, 04 – Επίδομα Αδείας) για όλους τους υγειονομικούς που απασχολείτε και στη συνέχεια προχωράτε σε εξόφληση του συνολικού ποσού των εισφορών. Μόλις, η Βασικού Τύπου Κατάσταση είναι σε Κατάσταση «Ολοκληρώθηκε/ Εξοφλήθηκε», τότε και μόνο τότε, ενεργοποιούνται οι Συμπληρωματικοί Τύποι Καταστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε μπορείτε να υποβάλλετε Συμπληρωματικούς Τύπους Καταστάσεων, εάν δεν υπάρχει στο ηλεκτρονικό σύστημα ο αντίστοιχος Βασικός Τύπος Κατάστασης.

 

4.    Σε ό,τι αφορά το Επίδομα Αδείας 2011, το υποβάλλετε ηλεκτρονικά μόνο εφόσον δεν το έχετε υποβάλλει/ εξοφλήσει καθόλου μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υποβάλλετε Επίδομα Αδείας 2011 μόνο για μερικούς εργαζόμενους, που είτε ξεχάσατε να δηλώσετε στο παρελθόν είτε δεν τους το αποδώσατε μαζί με τους υπόλοιπους κ.λπ. Εάν έχετε ήδη υποβάλλει έντυπες καταστάσεις για το Επίδομα Αδείας 2011 στην υπηρεσία μας και έχετε εξοφλήσει τις αντίστοιχες εισφορές, στείλτε Συμπληρωματική Έντυπη Κατάσταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο web site μας (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) και εξοφλείστε τις εισφορές σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες εδώ.

5.    Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει και εξοφλήσει Καταστάσεις ΕΚΤΟΣ ηλεκτρονικού συστήματος (αφορά κυρίως ΚΕΣ πριν το Δεκέμβριο 2011), για την εξόφληση Συμπληρωματικών Καταστάσεων για τους συγκεκριμένους μήνες διαβάστε σχετικές οδηγίες εδώ.

6.    Σε περίπτωση που υποβάλλετε μια Βασικού Τύπου Κατάσταση και την εξοφλήσετε, αλλά παραμένει σε Κατάσταση «Προς Εκκαθάριση», συμβουλευθείτε τα διαγνωστικά μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται στο τέλος της ηλεκτρονικής φόρμας σε κίτρινο πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθείτε για τους λόγους που παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Συνήθως παραμένει «Προς Εκκαθάριση» γιατί οι εργαζόμενοι που έχετε δηλώσει δεν έχουν ενημερώσει τον Ηλεκτρονικό τους Φάκελο. Θα πρέπει λοιπόν να τους ενημερώσετε να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες στην Ενότητα 5 του Εγχειριδίου Χρήσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάσταση θα παραμένει «Προς Εκκαθάριση» και δε θα μπορείτε να υποβάλλετε Συμπληρωματικούς Τύπους Καταστάσεων.

 

 

7.    Κατά την προσέλευσή σας στην Τράπεζα, βεβαιωθείτε ότι η εξόφληση των εισφορών πραγματοποιήθηκε στον κωδικό «Πληρωμή Εργοδοτικών Εισφορών ΤΣΑΥ». Συμβουλευθείτε τις σχετικές οδηγίες στο web site http://www.tsay.gr/Documents2/Online%20Registration%20Eservices.pdf σχετικά με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τους τρόπους πληρωμής. Για τις περιπτώσεις όπου επιθυμείτε να εξοφλήσετε τις εισφορές με επιταγή άλλης Τράπεζας, οι λύσεις είναι οι εξής:

·      Εάν έχετε στην κατοχή σας επιταγή Τράπεζας και έχετε προσέλθει στη συγκεκριμένη Τράπεζα, απαιτείται να έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα στην οποία έχετε προσέλθει και της οποίας έχετε επιταγή στην κατοχή σας. Καταθέτετε την επιταγή στη συγκεκριμένη Τράπεζα και το ποσό της επιταγής πάνε στο λογαριασμό σας. Αυτό γίνεται αυθημερόν. Μετά ζητάτε πληρωμή από το λογαριασμό σας στην επιλογή “Πληρωμή Εργοδοτικών Εισφορών ΤΣΑΥ”, χρησιμοποιώντας το ΜΚΣ

·      Εάν έχετε στην κατοχή σας επιταγή άλλης Τράπεζας και έχετε προσέλθει σε άλλη Τράπεζα, τότε και πάλι απαιτείται να έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα που έχετε προσέλθει. Καταθέτετε την επιταγή σας στη συγκεκριμένη Τράπεζα και το ποσό της επιταγής πάνε στο λογαριασμό σας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 2-3 ημέρες. Κατόπιν, προσέρχεσθε και πάλι στη συγκεκριμένη Τράπεζα και ζητάτε να γίνει η πληρωμή από το λογαριασμό σας στην επιλογή “Πληρωμή Εργοδοτικών Εισφορών ΤΣΑΥ”, χρησιμοποιώντας το ΜΚΣ.

 

 

8.    Η δυνατότητα υποβολής «Διορθωτικής Κατάστασης» είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους καταστάσεων. Επιτρέπεται όμως μία ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ανά τύπο κατάστασης. Ουσιαστικά, εάν υποβληθούν ανακριβή/ λανθασμένα στοιχεία με τη Διορθωτική Κατάσταση, τότε εκ νέου διόρθωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Διορθωτική Κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, μην προχωρήσετε σε εξόφληση της Διορθωτικής Κατάστασης και επικοινωνήστε άμεσα με τη ΜΟΔΙΣ προκειμένου να διαγραφεί από το σύστημα η λανθασμένη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ώστε να  υποβάλλετε την ορθή  από την αρχή.

9.    Σε περίπτωση που υποβάλλατε εκ παραδρομής μια ΚΕΣ ή μια ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΕΣ, στείλτε  εγκαίρως fax στη ΜΟΔΙΣ (fax 2130097025) ώστε να διαγραφεί, πριν κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Αφού διαγραφεί, προχωρήστε εκ νέου στην ορθή υποβολή αυτής.

 

10.  Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή Φόρτωση Αρχείου για την ηλεκτρονική υποβολή ΚΕΣ, θα πρέπει κάθε φορά να «κατεβάζετε» από το web site μας http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=2104&nt=19 , το πιο πρόσφατο template, καθώς ενημερώνεται/ τροποποιείται σύμφωνα με τους νέους νόμους και διατάξεις σε τακτική βάση.